Pölymittaukset kauttamme

Julkaistu 18.02.2018


Tärinä- ja melumittauksien lisäksi tarjoamme nyt myös pölymittauksia. Sigicom INFRA X20DN2 Dust monitor soveltuu hyvin mm. työmaan jatkuvatoimiseen miehittämättömään ilmanlaadun seurantaan. Laitteistolla seuranta on reaaliaiskaita, jolloin sen kautta voidaan järjestää esim. tekstiviestihälytys, mikäli ilmanlaadulle asettu ohjearvo ylittyy.
Sigicom Infra X20DM2 Dust MOnitor