Herkkien laitteiden suojaaminen

Työmaan välittömässä läheisyydessä olevat herkät laitteet ja toiminnot voidaan suojata louhintatärinältä tärinävaimentimilla. Suojaamattomana herkät laitteet voivat rajoittaa merkittävästi tehtävää louhintatyötä tai pelkät laitteiden käyttöhäiriöt voivat olla omistajilleen merkittäviä. Suojaustarpeeseen vaikuttaa yleensä tehtävän louhintatyön suuruus sekä työtavat, joten suojaustarve määritetään aina työmaakohtaisesti. Myös ympäristölupa asettaa yleensä vaatimuksia tärinähaitan huomioimiseksi ympäristössä.

Tärinäherkkien laitteiden suojaamiseen käytämme Getzner Werkstoffe GmbH:n tarkoitusta varten valmistamia Sylodyn® tai Sylomer® elastomeereistä valmistettuja tärinäeristimiä. Kyseiset materiaalit ovat tärinävaimennukseen valmistettuja materiaaleja, jotka on sertifioitu ja joiden vaimennuskyky on kokeellisesti varmistettu. Lisäksi, materiaaleja ei tarvitse poistaa, sillä ne säilyttävät muotonsa useita kymmeniä vuosia (eli laitteen koko käyttöiän) eivätkä ne jätä jälkiä alustaan.

Suojattava kohde voi olla myös herkkä taide- tai museoesine. Tarjoamme näiden osalta tärinäsuojaukseen suojaustarpeen kartoitusta ja suunnittelua. Olemme olleet mukana useiden museoiden ja taidemuseoiden suojauksissa.

Kulutuselektroniikasta mm. digibokseja ja kannettavia tietokoneita ei tarvitse eristää tärinää aiheuttavien työmaiden läheisyydessä, sillä ne on valmistettu kestämään tärinää.

Herkkien laitteiden vaimennukset tehdään yleensä kiinteistökatselmusten yhteydessä. Suurien tärinäherkkien laitteiden kokonaisuuksissa kuten serverihuoneissa, vaimennus suoritetaan yleensä omana ennalta määritettynä ajankohtana. Mikäli laitteesi on jäänyt huomioimatta, otathan meihin yhteyttä. Tarvittaessa voimme toimittaa pöytätietokoneiden eristämiseen tarvittavan materiaalin myös jälkikäteen. Tärinävaimennuksessa teemme yhteistyötä Cristian Bernerin kanssa.

www.christianberner.fi