Ympäristömittaukset


Ilmanpainemittaukset
Räjäytystyö vaikuttaa yleensä ympäristöön tärinänä, mutta joidenkin työmaiden osalta räjäytystyö voi aiheuttaa myös ilmanpaineiskun. Ilmanpaineiskun suuruuteen vaikuttavia seikkoja on useita, joten sen vahinkovaara voidaan arvioida parhaiten vain mittaamalla. Myös ilmanpainemittauksissa mittaustulokset saadaan reaaliaikaisesti työmaan käyttöön, jolloin niiden haittavaikutuksiin voidaan puuttua välittömästi. Käytössämme on Sigicom S10 ilmanpainemittausantureita, joihin voidaan ohjelmoida useita eri mittausstandardeja.
Melumittaukset
Ympäristöviranomaiset ja -luvat edellyttävät työmaalta myös melun torjuntaa ja seurantaa. Mittauksilla varmistetaan, että toiminta pysyy myönnettyjen lupaehtojen sallimissa melurajoissa. Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti ja mittauksissa tulee käyttää kalibroituja 1. luokan melumittauslaitteistoja.
Hiukkasmittaukset, hengitettävän pölyn mittaukset
Tarjoamme ilmanlaadun hiukkasmittauksia. Laitteistomme soveltuu hengitettävän pölyn PM1.0, PM2.5, PM10 tai TSP jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Infra X20DM2 mittauslaitteistossa on lämpötila- / kosteuskompensointi, minkä vuoksi laitteisto soveltuu myös ulkona tehtäviin mittauksiin.
Liikennetärinämittaukset
Olemme erikoistuneet liikennetärinämittauksiin, joista meillä on yli 10 vuoden kokemus. Mittauksissa mitataan yleensä yhtäaikaisesti asumismukavuutta ja mahdollista liikennetärinän aiheuttamaa riskiä rakenteille. Liikennetärinä voi olla joko raideliikenteen tai maantieliikenteen aiheuttamaa. Tyypillisiä kohteita ovat junaradan läheisyydessä olevat kohteet, rakennuslupaa varten tehtävät mittaukset tai esim. huonokuntoisen tien tai liikennehidasteen aiheuttama tärinä. Mittausaika on yleensä 7 - 14 vrk ja mittauspisteitä tulee yleensä rakenteisiin (sokkeli) sekä asuintiloihin (esim. yläkerran lattia). Liikennetärinämittaus poikkeaa muista tärinämittauksesta siten, että mittausta seurataan koko mittausajan ja mittaria säädetään tarvittaessa päivittäin mittaamaan liikenteen aiheuttamaa tärinää. Mittareiden seuranta ja säätö tehdään etänä, jolloin mittauksesta on vain vähän haittaa mittatavan kohteen asukkaille. Jokainen mittaus on tapauskohtainen, minkä vuoksi annamme jokaisesta mittauksesta yleensä kiinteähintaisen tarjouksen.
Mittaukset perustuvat pääasiassa VTT:n (Teknologian tutkimuskeskus) suosituksiin ja niihin liittyvää ohjeistusta löytyy VTT:n sivuilta:

Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta

Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi

Ohjeita liikennetärinän arviointiin

Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius