Louhintatyön ympäristöselvitykset ja riskianalyysit

Louhintatyön ympäristöselvitys on osa räjäytystyömaan tärinähaitan hallintaa. Louhintatyön ympäristöselvityksessä kartoitetaan ja tuodaan työmaan tietoon kaikki ne kohteet ja toiminnot, jotka tulee huomioida räjäytystyön toteutuksessa ja suunnittelussa. Selvitys määrittää tärinän haittavaikutusalueen sekä mittauspisteiden paikat ja mittauspistekohtaiset ohjearvot. Hyvä ympäristöselvitys huolehtii siitä, että syntyvä tärinähaitta otetaan riittävän kattavasti huomioon työn aikana.
Louhintatyön ympäristöselvitys sisältää seuraavat tiedot työmaasta:
• Rakennuskohteen tiedot ja työmaan tärinävaikutusten arvioinnin

• Selvityksen ympäristöselvitysalueen kohteista yhteystietoineen

• Selvityksen alueen rakennusten rakenteista ja perustamistavoista

• Katselmusalueen

• Mittauspisteiden paikat ja ohjearvot

• Herkkien laitteiden ja toimintojen tärinäsuojaustoimet

• Toimintaohjeet ympäristön eri toimijoiden osalta

• Ympäristöluvan vaatimukset ja tiedottaminen
Louhintatyön riskiselvitys eli riskianalyysi on ympäristöselvitystä laajempi selvitys. Riskiselvitys selvittää tarkemmin urakkalaskennassa tarvittavia määriä, kuten esim. suojattavien laitteiden lukumääriä. Muuten riskiselvitys on sisällöltään samankaltainen kuin ympäristöselvitys.