Mittaustuloksien seurantaan tarjoamme kahta eri palvelutasoa ja kahta eri mittausjärjestelmää

Perusetävalvonnassa mittarit lähettävät mittaustulokset automaattisesti yrityksemme palvelimelle ja mittaustulokset arkistoidaan mittausjärjestelmään. Mittaustuloksien arkistointiaika on vähintään 10 vuotta. Palvelimelta mittaustulokset välitetään yleensä työmaan käyttöön tekstiviestipalveluna. Perusetävalvontaan sisältyy myös mittareiden säännölliset toimintakunnon tarkastukset. Tämä palvelu on urakoitsijalle taloudellisempi vaihtoehto, mutta se ei sisällä pääsyä esim. mittaustuloksien seurantaan, raportointi - tai analysointipalveluihin.

Projektiseurantaohjelma NCVIB on tarkoitettu suurille tai keskisuurille työmaille. Suomen Louhintakonsultit Oy käyttää mittausjärjestelmänä NCVIB – mittausjärjestelmää, joka on ostopalvelu ja tämän palvelun tuottaa Nitro Consult Ab. Ostopalveluna järjestelmään kuuluu tekninen tuki sekä kaikki järjestelmän ylläpitoon, tietoturvaan ja mittaustuloksien arkistointiin liittyvät palvelut. NCVIB on internet-pohjainen palvelu, jossa eri mittauspisteiden mittaustulokset nähdään keskitetysti palvelun sivuilta.

NCVIB - mittausjärjestelmä sisältää karttaohjelman, missä räjäytyspaikat voidaan asemoida kartalle. Ohjelma tekee räjäytystapahtumista mittausraportin, missä on määritetty räjäytyspaikan ja mittauspisteiden väliset etäisyydet sekä etäisyyssidonnaiset ohjearvot. Ohjelmaa voidaan käyttää mittaustuloksien seurannan lisäksi myös tärinätuloksien analysointiin ja raportointiin sekä esim. yksittäisten mittaustuloksien jakeluun kolmansille osapuolille.

Infra NET - mittausjärjestelmä on Sigicom Ab mittarivalmistajan oma mittausjärjestelmä. Tätä mittausjärjestelmää käytämme erikoismittauksissa, kuten hengitettävän pölyn mittauksissa (PM10, TSP) ja ATEX tilojen mittauksissa. Myös tämän mittausjärjestelmän kautta mittaustulokset voidaan välittää työmaan käyttöön teksiviestipalveluna.

NCVIB             Infra NET