Käytössämme on hyvin monipuolinen mittauskalusto, jota kehitämme ja lisäämme aina ajatellen eri käyttökohteita ja tarpeita. Tällä hetkellä mittauskalustomme koostuu kanadalaisista Instantel Inc. tärinämittareista sekä ruotsalaisista Sigicom Ab:n tärinämittareista. Instantel Inc. mittarimalleista käytössämme on Micromate, joka on kyseisen mittarinvalmistajan uusin mittarimalli.

Instantel Micromate

Instantel Micromate

Instantel Inc.
Micromate on kolmikomponenttinen tärinämittari varustettuna kosketusnäytöllä, LiOn akulla ja USB-portilla. Mittarin ominaisuuksiin kuuluu, että mittaustulokset voidaan ladata esim. suoraan mittarista muistitikulle. Mittari voidaan kytkeä mittausjärjestelmään ulkoisella modeemilla, jolloin mittaustulokset voidaan välittää asiakkaalle suoraan etävalvonnan tai NCVIB - mittauspalvelimen kautta. Rekistöröitymällä mittarin valmistajan sivuilla, voit ladata ilmaiseksi mittarin Blastware - mittausohjelman.

Sigicom Infra

Sigicom Infra

Sigicom Ab
Sigicom Ab:n mittarimalleista käytössämme ovat Sigicom Mini, Sigicom Master, Sigicom C12 sekä C22. Näiden mittareiden vahvuus on sisäinen modeemi, mikä takaa nopean mittaustuloksien välityksen asiakkaalle joko tekstiviestinä tai NCVIB - mittausjärjestelmän kautta. Mittareiden vahvuuksiin kuuluu myös laaja kirjo erilaisia mittausstandardeja ja herkkyyksiä, sisältäen kaikki merkittävimmät standardit. Sigicomin mittarit kykenevät myös erilaisten tehollisarvojen suoraan laskentaan (mm. liikennetärinämittaukset).

Mittareihin voidaan tärinämittareiden lisäksi kytkeä ilmanpaine-, melu-, nopeus-, pöly- tai siirtymämittausantureita. Mittaukset voidaan näiden antureiden osalta tehdä yhtäaikaisena mittauksena, mikä mahdollistaa hyvin vaikeiden mittauskohteiden tekemisen.

Uusin mittarimallimme C22 Ex on tarkoitettu ATEX tilojen tärinäseurantaan.

Sigicom C12

Sigicom C12

Sigicom V12

Sigicom v12

Sigicom V12 ja Mini

Sigicom INFRA

Sigicom C22

sigicom C22

INFRA Monitoring System | Sigicom

Micromate and Minimate seismographs for vibration monitoring