Tärinämittaus

Tärinämittausten tarkoituksena on valvoa ja ohjata räjäytystöitä. Kun työmaata valvotaan ja mittaustuloksia käytetään räjäytettävien kenttien suunnitteluun, suojataan ympäristö parhaiten tärinän aiheuttamilta vaurioilta.

Mittarit sijoitetaan työmaan ympäristöön siten, että ne edustavat koko työmaata. Mittareita ei välttämättä sijoiteta kaikkiin rakennuksiin, mutta pääsääntöisesti niin, että niitä on sijoitettu eri ilmansuuntiin, lähimpiin rakennuksiin sekä haittavaikutusalueen herkimpiin kohteisiin.

Mittaustuloksia käytetään louhintatyön suunnitteluun ja panostuksen koon määrittämiseen. Tärinämittaustuloksien avulla panostus suunnitellaan kenttäkohtaisesti sopivan suuruiseksi. Panostaja ja louhintatyön valvoja saavat mittaustulokset reaaliaikaisesti käyttöönsä mittausjärjestelmämme kautta, jolloin mahdolliseen tärinätason kohoamiseen tai ylityksiin voidaan puuttua työmaan toimesta välittömästi. Teemme mittauksia pitkällä kokemuksella ja mittauksiin sopivalla luotettavalla kalustolla.

Mittauskaluston kalibrointi

Suomessa käytettävien rakennustyön valvontatyönhön soveltuvien tärinämittareiden vaatimukset perustuvat kansainväliseen standardiin ISO 4866 ja ruotsalaiseen standardiin SS 460 4866. Tärinämittauksia tekevällä tai vuokraavalla tulee olla toimintajärjestelmässään dokumentointuna, miten mittaustuloksien luotettavuus varmistetaan (RIL253-2010). Toimintajärjestelmämme keskeisiä kohtia ovat:

• Kalibroimme anturit ja laitteet huomioiden laitevalmistajien ohjeet. Käytämme kalibrointiin ensisijaisesti laitevalmistajien kalibrointipalveluja tai muita sertifioitua kalibrointipalveluja.

• Mittareiden toimitakunto tarkastetaan mittareiden asennuksen yhteydessä.

• Mittausjärjestelmämme suorittaa päivittäin mittareiden toimintakunnon tarkastuksen.

• Valvomme myös mittauskalustomme kalibrointien voimassaoloa. Toimittamamme mittauskaluston kalibroinnin tulee olla vähintään 1kk voimassa ennen mittauksen aloittamista. Mikäli mittauskalustomme kalibrointi vanhenee pitkäkestoisen mittauksen aikana, vaihdamme tilalle kalibroidun anturin.Mittareiden toimintakunnon ylläpito sekä niiden kalibroinnit ovat yksi merkittävin kuluerä, mitkä vaikuttavat tärinämittareiden vuokrahintaan. Mittauskaluston kalibrointi ja niiden toimintakunnon ylläpito kuuluvat kuitenkin osana hyvään rakentamistapaan, minkä vuoksi esim. riitatapauksissa niillä on suuri merkitys mittauksen luotettavuuden osoittamisessa.