Katselmusalueen määritys

Katselmustoiminta kuuluu osana hyvään rakentamistapaan. Yleisenä käytäntönä on, että vastuulliset rakennuttajat sekä urakoitsijat teettävät katselmuksia, vaikka niitä ei urakka-asiakirjoissa vaadittaisikaan. Katselmusalue määritetään tärinävaikutusten arvioinnin perusteella. Tärinän haittavaikutusalue määräytyy louhintatyön tärinän voimakkuuden, louhintatyön sijainin sekä ympäristön tärinäherkkyyden perusteella. Määrittämisen tekee aina tärinäasiantuntija tapauskohtaisesti huomioiden louhintatyön vaikutuksen ja ympäristön vaatimukset.

Vaativissa rakennuskohteissa rakennuttaja teettää tärinäasiantuntijalla työkohdekohtaisen louhintatyön riskianalyysin tai ympäristöselvityksen, missä oleellisena kohtana on katselmusalueen määritys. Pienemmissä louhintakohteissa, missä ei vaadita louhintatyön riskianalyysiä tai ympäristöselvitystä, katselmusalueen määritys tehdään yleensä louhintatietojen ja asemakuvan perusteella. Tiiviisti rakennetulla asuinalueella katselmusalueen määritys saattaa vaatia myös paikan päällä tehtävän arvioinnin.

Normaali pientalolouhinnan katselmusalue on noin 50 metriä louhinnasta. Mikäli kohteen lähiympäristössä on on tärinäherkkiä rakenteita, suositellaan katselmointia niiden osalta yleisesti vähintään 70 metriin asti. Merkittävissä louhintatyökohteissa louhintatyön tärinähaittavaikutusalue kasvaa noin 70 - 100 metriin. Purkutöissä riittää usein noin 20 metrin katselmusalue. Paalutustyön ja pienien louhitatöiden (esim. kanaalilouhinnat) katselmussäde on vähintään 30 metriä, kun taas suuren kaivoksen ympäristössä saatetaan katselmuksia tehdä jopa yli kilometrin säteellä. Maanrakennustöissä, joissa maaperä on hyvin tärinää johtavaa ja joissa maanrakennustyö voi aiheuttaa tärinää, suositellaan usein julkisivujen katselmuksia noin 30 - 50 metrin säteellä työkohteesta.

Mikäli louhintakohteen läheisyydessä on louhintaa voimakkaasti rajoittavia kohteita, huomoidaan myös tämä katselmusalueen suuruudessa.

Katselmusalue on aina työmaakohtainen. Katselmusalueen määritys tulisi tehdä aina tarkkoihin lähtötietoihin perustuen.
Katselmusalueen määrityksen tekee tärinäasiantuntija.